oktober 20, 2016

Korsbandsskada

Korsbandsskada. Vad är en Korsbandsskada?

Ifall man idrottar eller tränar aktivt så är det inte omöjligt att man blir skadad. Beroende på vad man tränar kan man få olika typer av skador. Spelar man till exempel fotboll eller rugby så är det inte allt för ovanligt att man drabbas av en korsbandsskada. En korsbandsskada innebär att du får en skada i ditt knä som du får genom ett vridningsvåld. Du kan få en främre korsbandsskada eller en bakre korsbandsskada. Allt beror på hur du får skadan och hur din kropps hälsa är innan du får skadan.korsbandsskada | Knäskade Kliniken

Hur allvarlig skadan är kan också variera men i många fall så läker skadan sig. Oftast får man skadan genom en kraftig vridning. Symtomen dyker i de flesta fall upp på direkten men det kan variera från person till person. I de flesta fall så känns det på direkten och du kommer då få problem att stödja dig på benet. En främre korsbandsskada är vanligare än en bakre korsbandsskada men båda är fullt möjliga.

Hur allvarlig skadan är och hur din behandling kommer att se ut beror mycket på om korsbandet gått av helt eller bara delvis. I de flesta fall är det rehabilitering som gäller och du kan också få ta smärtstillande i ett par veckor för smärtan. Så sjukgymnastik och övningar är standard och det man bör förvänta sig ifall man får en korsbandsskada. Det är också vanligt att man kan behöva gå på kryckor ett tag efter man fått skadan eftersom man annars har problem att stå upp och gå.

Operation & Rehabilitering av Korsbandsskada

Det finns fall där man får en operation på direkten efter man dragit på sig skadan. Det är dock redan ovanligt med operation så det är inget man bör räkna med. I de flesta fall börjar man med sjukgymnastik och försöker på så vis träna upp det skadade knät så att man slipper problemen från skadan. Men trots det så kan du ha besvär efter att skadan läkt, men de flesta som följer sitt behandlingsprogram blir bra inom ett år.

Skulle nu inte sjukgymnastik fungera så kan det bli aktuellt med en operation där man tar en sena från benet och sätter fast den i knät, alltså att man ersätter korsbandet. Men det är en diskussion som först dyker upp tidigast ett par veckor in i sjukgymnastiken ifall behandlingen inte fungerar eller om det finns andra skäl till varför en operation kan vara nödvändig.

Främre korsbandsskada

En främre korsbandsskada är vanligare än en bakre. Skadan är vanligast efter att man vridit till knäleden eller landat fel efter ett hopp. Det är en vanlig skada som förekommer framförallt inom sporter som handboll, fotboll, skidåkning och basket. Med andra ord sporter där man förflyttar sig åt sidan en hel del och rör sig snabbt med benen, eftersom risken då är högre att man vrider till knäleden och får en främre korsbandsskada.Främre Korsbandsskada | Knäskade Kliniken

Man kan få en hel eller en delvis ruptur av korsbandet beroende på hur allvarligt våld den utsätts för. Hur allvarlig skadan är kommer också påverka hur snabbt den upptäcks. Ifall du får en mindre skada så är det inte säkert att man upptäcker att det är just en korsbandsskada. Många gör då misstaget att dem återgår till sitt idrottande och man kan då skada sig ännu allvarligare.

Men i de flesta fall märker man av skadan på direkten eftersom man dels får väldigt ont i knät och sen svullnar upp. Man får också problem att belasta knät så man får problem att stå, gå och liknande. Du kan till exempel märka att knät viker sig när du försöker ställa dig upp efter du skadat dig. Anledningen till det är för att ditt främre korsband nu inte längre kan ge stöd åt knät och du kan då inte längre använda det fullt ut.

Misstänkt Korsbandsskada? Pausa Träning & Sök vård!

Om man skadar sig och misstänker att man fått en främre korsbandsskada så är det viktigt att du inte fortsätter utsätta knät för påfrestning. Så att fortsätta sporta är till exempel inte en bra idé. Det du också kan göra är att du försöker minska besvären, vilket man rent generellt gör när man skadar benet i en idrott. Lättast är genom att linda in det och kombinera med en nedkylande behandling, en ispåse eller liknande. Det kan minska smärtan och obehaget du känner i benet. Efter det bör du söka vård så snart du kan så att du får veta exakt vad för skada du har så att du kan inleda behandling av den.

Bakre korsbandsskada

En bakre korsbandsskada är ovanligare än en främre. Anledningen till det är att det bakre korsbandet är det starkaste av dina ligament i knäleden. En skada på bakre korsband är inte lika vanlig. Du kan få skadan på precis samma sätt som du kan få en skada på det främre. Det vill säga genom sporter där du kan utsättas för svårt trauma i knäleden. Får man en bakre korsbandsskada så är det inte ovanligt att andra ledband i knät också skadas.

Utöver idrottande kan man däremot få korsbandsskador vid fall, bilolyckor eller vid ett slag mot knät när det är böjt. Det är däremot vanligast bland just idrottare och klassas oftast som en idrottsskada. Men allmänt så kan alla typer av knäskador leda till att ett ledband skadas, i vissa fall då det bakre.

Symtomen är liknanden som när det främre korsbandet skadas, du får problem att stödja dig och du kommer få ont. Behandlingen ser generellt också likadan ut. Man sätter fokus på rehabilitering och försöker träna upp knät så att du kan stödja dig på det igen. Men i allvarligare fall kan du behöva en operation, även om det är ovanligt.

Precis som med det främre korsbandet så kommer graden av symtomen också variera beroende på hur allvarlig skadan är. Är det en mindre skada kan du vara närmast fri från symtom och behöver då bara vila upp ditt knä ett tag men är det ett allvarligt trauma kan du då ha mer intensiv smärta, mer problem att använda knät i vardagen och din rehabiliteringstid kommer då också vara längre.