oktober 20, 2016

Korsbandsskada Övningar

Korsbandsskada Övningar & Rehabilitering

När man får en korsbandsskada som är grövre så behöver man såklart behandling. Hur behandlingen ser ut kommer att variera en aning beroende på hur allvarlig skadan är. I allvarligare fall där annan behandling inte har fungerat tillräckligt effektivt så kan man behöva opereras. Men generellt så är det sjukgymnastik som man använder sig av. Korsbandsskada övningar är inriktade på att göra knät starkare. Blir knäet starkare, kan man börja använda det som vanligt även om ledband som gått av inte har läkt helt.

Exakt vilka övningar man kommer få utföra kommer också variera en del beroende på hur allvarlig skadan är. Har man väldigt ont och har utsatts för ett allvarligare trauma i benet så kommer man inte kunna träna lika hårt i början. En patient som har en mildare skada, kan träna lite hårdare. Man brukar dock börja med mildare övningar som sedan stegras upp gradvis efter ett par veckor som mest.

Korsbandsskada Övningar & Rehab allmänt

De allmänna övningarna man får göra i början är olika typer av benlyft och rörlighetsträningar. Syftet är att man ska återfå knäleds kontroll och öka flexionen i sitt knä. Ökas detta så kan man återgå till sin vardag utan en massa besvär. Balansövningar är också vanliga så att man lättare kan balansera på sitt knä, vilket kan vara viktigt för att kunna gå ordentligt.Korsbandsskada Övningar | Knäskade Kliniken

Bencurl och tåhävningar är också vanliga övningar de första veckorna och kan enkelt utföras hemma. Precis som med benlyft så hjälper dessa övningar till att stärka knäleden så att man kan återfå funktionen i knät.

Under de första veckorna får man vara beredd på att man behöver kryckor för att ta sig fram, antingen en eller två beroende på hur allvarlig skadan är. Man kommer tillsammans med sin sjukgymnast sen överens om när man kan sluta använda kryckorna. Men de första veckorna kan kryckorna underlätta eftersom många känner en viss obalans och kan få en känsla av att knät vill vika sig när man stödjer sig på det.

Korsbandsskada Övningar & Rehab efter första veckorna

Efter ett par veckor börjar man stegra upp övningarna så att man ska återfå mer av funktionen i sitt knä. Syftet är då att du dels ska kunna sluta använda kryckor och att du ska kunna använda ditt knä fullt ut utan att känna obalans och obehag från svullnad. Det är då vanligt att din korsbandsskada rehab övningar kommer börja bestå av en del maskinövningar. Till exempel en benpress maskin, bencurl maskin eller liknande. En dragapparat och cykelövningar är också vanligt förekommande.

Målet är att du då ska börja milt med maskinerna men sen ska du då stegra upp användandet så att knät blir starkare och starkare. Men utöver maskiner så kommer man fortsätta med balansövningar och de olika stretchningar man gjort tidigare för att få en ökad muskelfunktion och full funktion i sitt knä.

För de flesta räcker en sjukgymnastbehandling för att man ska bli frisk. Det är viktigt att du följer din korsbandsskada rehab övningar om du vill bli frisk så snabbt och effektivt som möjligt. Ifall någon övning inte fungerar eller gör att symtomen blir värre är det viktigt att man pratar med sin sjukgymnast. Sjukgymnasten kommer genast anpassa träningsprogrammet bättre efter ens förmåga.

En del klarar nämligen mer och kan snabbare stegra upp övningarna om man till exempel redan hade starka knän innan skadan. Men sen så kommer graden av ens skada också påverka hur länge du behöver rehabilitering. Men de flesta blir bättre av sina rehab övningar och behöver inte mer än sjukgymnastik. Det är därför operation också är ganska ovanligt vid en korsbandsskada. Men det är viktigt att du följer programmet och har kontakt med din sjukgymnast så att du får en så effektiv behandling som du bara kan få.