oktober 20, 2016

Korsbandsskada Symtom

Olika Korsbandsskada Symtom?

Korsbandsskada symtom kan variera en hel del beroende på hur allvarlig din skada är. Först och främst så beror det på hur du fått skadan men också om du fått en delvis eller en hel ruptur. I vissa fall kan skadan vara så pass mild att du slipper några allvarligare problem, då behöver man inte heller någon vidare behandling utan det räcker oftast med vila. Men i allvarligare fall så kan dina korsbandsskada symtom bli väldigt intensiva.

Man får en korsbandsskada generellt när man utsätts för någon form av trauma. Ofta handlar det om vridvåld vid sporter som basket, handboll, fotboll eller liknande. Man kan också få skadan om man landar fel på fötterna vid till exempel alpin skidåkning. Det är inte ovanligt med korsbandsskador men hur allvarlig skadan och symtomen är kommer att variera från person till person.

Korsbandsskada symtom direkt vid traumat

Direkt efter du fått en korsbandsskada så kan du få intensiv smärta och svullnad i knät. Många beskriver det som att det känns som att något inuti knät har gått sönder. Du kommer också få problem med att belasta benet så du får svårt att stå upp och att gå.Korsbandsskada Symtom | Knäskade Kliniken

Det bästa man kan göra då är att ha benet i högläge, linda in det och man kan använda kyla, till exempel i form av en ispåse, för att minska svullnaden och smärtan du känner. Som tur är så är smärtan i många fall temporär och kan minska efter ett par dagar men det beror på hur grov skadan är. Men du bör ta det lugnt och inte fortsätta med din sport eller den aktivitet som ledde till skadan, i alla fall tills du vet om det är en korsbandsskada eller inte.

Misstaget många gör är att ignorera symtomen och anta att det bara är en vanlig smäll mot knät. Man kan då uppleva att knät viker sig när man ska försöka fortsätta vara aktiv. Men i värsta fall så kan skadan också bli värre vilket är onödigt och kan försvåra framtida behandling. Allvarligare korsbandsskada symtom kan ta upp till ett år att rehabilitera så att minimera belastning är viktigt för att det inte ska ta längre än nödvändigt.

Korsbandsskada symtom efter traumat

Efter ett par dagar brukar ofta smärtan och svullnaden börja att minska. Det blir då lättare att hantera skadan men man kommer oftast känna sig väldigt ostadig. Det kan bli svårt att stå upp och i många fall behöver man kryckor för att ta sig fram.

Men är det en allvarlig ruptur du fått så kan symtomen på korsbandsskadan vara så grova att du behöver gå på smärtstillande. Även om svullnaden minskat så kommer du vara ostadig. Oftast är det ledbandet som antingen gått av eller delvis gått av inte längre stödjer benet. Smärtan kan som sagt minska så pass att det räcker med vanliga receptfria smärtstillande för att hantera smärtan. Vid en grov ruptur så kan något starkare behövas för att du ska klara av din rehabilitering och behandlingen du får för skadan.

Det är viktigt att man följer sin behandling som oftast innebär rehabilitering genom sjukgymnastik. Kommunicera med din sjukgymnast så att man vet om symtomen blir bättre eller sämre med behandlingen. Det behöver inte ta ända upp till ett år för skadan att bli bättre dock. Är det en mildare skada på korsbandet så kan det räcka med ett par veckor eller månader. I allvarligare fall där symtomen dels är grövre men där inte heller sjukgymnastik fungerar. Det kan bli aktuellt med en operation. Det är däremot inget man gör i första laget och för de flesta så räcker det med sjukgymnastik för att du ska bli bättre.